Авторизация

 

Корзина

Товари в корзині відсутні.

Сенсорний розвиток дитини

         Сенсорний розвиток дитини – це розвиток її відчуттів і сприйняття, формування уявлень про зовнішні властивості предметів: її форму, колір, розмір, положення у просторі тощо. Він становить фундамент розумового розвитку. Чуттєве пізнання має важливе значення у дошкільному віці,  цей період є найбільш сприятливим періодом формування і вдосконалення діяльності органів чуття, нагромадження уявлень про оточуючий світ.

Головні завдання сенсорного виховання:

  • формування у дітей системи перцептивних дій;

(Перцептивні дії — особливий вид дій, що суттєво від­різняються від дій, спрямованих на задоволенім потреб лю­дини. Мета перцептивних дій — не зміна об'єктів та явищ, а одержання корисної інформації про їхні властивості й характеристики.)

  • системи сенсорних еталонів;
  • уміння самостійно їх застосовувати у власній діяльності.

Сенсорне виховання має важливе значення для всебічного розвитку дитини. О. Усова відзначала, що 9/10 всього розумового багажу дітей дошкільного віку складають результати діяльності органів чуття.

У процесі виховання важливо організувати педагогічне “підготовче середовище”,в якому дитина могла б виявити можливості власного розвитку через самостійну діяльність. Одним із головних чинників цього середовища виступає дидактичний матеріал для розвитку фізичних і психічних функцій дитини.

Сенсорний розвиток – це процес засвоєння соціального досвіду, оволодіння системою відповідних еталонів, тобто певних зразків якостей предметів, створених людством у ході суспільно-історичного розвитку.      

Еталонами кольору виступають сім кольорів спектра та їх відтінки; еталонами форми – геометричні фігури; величини – метрична система мір та інші. Засвоєння сенсорних еталонів не обмежується дошкільним віком, це досить складний і тривалий процес.

Дослідженнями психологів встановлено періоди засвоєння еталонів у дошкільному віці: 

- від народження до початку 3-го року життя – перед еталонний період, коли дитина відображає окремі особливості предметів, тобто суттєві для безпосереднього використання;

- до 5-ти років – період предметних еталонів, коли образи якостей предметів зіставляються з певними предметами;

 

- від 5-ти років і далі – якості предметів набувають еталонного значення: вода холодна, кришка столу прямокутна, лампочка скляна тощо. Це важливий для розвитку дитячого пізнання час, коли дитина починає самостійно узагальнено пізнавати оточуючий світ. 

Розвиваючі дитячі іграшки розроблені з врахуванням потреб дитини і часто забезпечують дидактичний матеріал, поєднують в собі завдання для вивчення кольору, геометричних форм і тд.

 

Дата: 2013-06-02

Майстер класи з виготовлення м'ягкої дитячої еко іграшки

Іграшка за дитячим малюнком, іграшка за малюнком, іграшка за ескізом

Інтер'єрні іграшки

Еко іграшки

Еко сумки, мішечки для продуктів